КОЛКО СТРУВАТ БОНОВИТЕ КНИЖКИ ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДНЕС?

Новини

Максимум 2 436 лв. на бонова книжка от масовата приватизация от 1995 г. могат да получат вложителите, ако са вложили всичките 25 хил. инвестиционни лева в бившия Централен приватизационен фонд, сега Стара планина холд АД, […]

Прочети повече >

ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Оценки на търговски предприятия и вземания

Уважаеми читатели, Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на капитал през Агенцията по вписванията. […]

Прочети повече >

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Оценки на недвижими имоти

Правото на строеж като ограничено вещно право е специфично по своята същност и по тази причина няма единогласие в оценителската общност как следва да бъде оценявано то. Доста са и споровете в средите на експерт […]

Прочети повече >