КОИ СМЕ НИЕ

Изгледайте нашето видео представяне в

 

и с няколко думи…

Helan And Co LTD е основана през далечната вече 1997 г. и осъществява своята дейност вече повече от 20 години. Зад доброто й име седят консултантите, които са лицензирани оценители от Агенция за приватизация, а след излизане на Закона за независимите оценители през 2009 г. са пререгистрирани в професиеоналната камара по закон и са с действаща правоспособност по съответните направления.

В зависимост от възникналите потребности към фирмата се привличат и специалисти в конкретни области, включително правоспособни юристи. В организационен аспект фирмата е гъвкава, използва принципа на мобилност и има възможност да формира по-големи или по-малки екипи от специалисти, с които я свързва дългогодишна работа и които са най-подходящи за изпълнението на конкретните ангажименти.

Наши участия в екипи или самостоятелно извършени по-големи проекти:

Оценка на цели предприятия

 • През периода от 1994 г. до 2000 г. – Участие в множество оценки по касова приватизация: Туристически бизнес – хотели: градски, столични, в планински или морски курорти; Военни заводи, предприятия от различни сектори на индустрията;
 • Оценка на цели предприятия – като оценка на реални активи за целите на банково обезпечение към банки и др.;

Оценка на недвижими имоти

 • Сгради, конструкции и парцели за целите на банковото обезпечение, обезщетение, корпоративни или частни възлагания;

Оценка на финансови активи /или бизнескомбинации/ - преобразувания, търгови предложения

 • Дружества и пенсионни фондове към Алианц България;
 • Тежка индустрия – предприятия към Металхим холдинг;
 • Химическа индустрия – Оргахим АД, търгуван на регулиран пазар на Софийска борса и др.
 • Корпорация СЪЕДИНЕНИЕ, бивщ приватизационен фонд, търгуван на Софийска борса, преобразуване чрез вливане и преобразуване чрез отделяне на част от дружествата, съгласно чл. 124 от СППЦК;
 • АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ /официален представител на Ситроен за България/ - преобразуване чрез вливане;

Инвестиционни проекти

 • Ваканционни селища в планински и морски курорти за собственици на хотелиерския бизнес;
 • Международен проект за изграждане на хотелски комплекс в Букурещ;
 • Инвестиционен проект по архитектурна идея за участие в конкурс на чуждестранни инвеститори;
 • Инвестиционни проекти по доказване на икономическата ефективност и целесъобразност от внедяването на отделни активи;

Финансово-икономически проекти

 • Проект на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, нов КЕВР) относно счетоводното отчитане за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните предприятия, алокиране на разходите по центрове на регулация и калкулиране на разходите (проектът е внедрен и работи);
 • Проекти по себестойност – за Софийска мелница, текстилната и маслодобивната промишленост и др.

Експертизи

 • експертизи за данъчни цели, по възлагане на Национална Агенция по Приходите (НАП);
 • експертизи за апорти към Агенция по вписванията;
 • съдебни експертизи;

Членства

 • Камара на независимите оценители в България (КНОБ)
 • Камара на професионалните оценители (КПО)
 • Асоциация на бизнесоценителите

Фирмите, чрез които оперираме на пазара

 • HELAN AND CO LTD (ХЕЛЪНИ КО ООД) ЕИК 131404796
 • HELAN & CO LTD (ХЕЛЪН И КО ООД) ЕИК 121414272
 • HELAN'S FINANCIAL SERVICES LTD (ХЕЛЪНС ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ЕООД) ЕИК 204826118

Иновативност в разплащанията

Брандове

НАШИЯТ ЕКИП

Разгледай нашите сертификати

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

"Дай на клиентите си 10 пъти повече стойност, от това, за което ти плащат и наблюдавай себе си как успяваш отвъд най-смелите си мечти!"

Петър Антонов
основател на компания GLobal Expert Space LLC Сан Диего, Калифорния