МАГАЗИН ЗА ОЦЕНКИ

Без значение дали сте частно лице или голяма компания,
всички наши услуги идват при Вас чрез личната подкрепа на нашите консултанти,
така че да можем образно казано да гарантираме успеха Ви.


 

ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

БЕЗПЛАТНО

Без притеснение се обърнете към нашите консултанти и задайте вашите въпроси.
Ще се радваме да Ви бъдем полезни!!!

Online Консултация
БЕЗПЛАТНО
до 30 мин.

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Апартаменти)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Апартамент
120 BGN
крайна цена
до 100 кв.м
Апартамент
150 BGN
крайна цена
над 100 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Търговски площи)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Търговски обекти и офиси
200 BGN
крайна цена
до 200 кв.м
Търговски обекти и офиси
200 BGN +
1 лв/кв.м върху горницата
над 200 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Къщи)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Къща с дворно място
220 BGN
крайна цена
до 300 кв.м
Къща с дворно място
220 BGN +
0.60 BGN/кв.м върху горницата, макс. 400 BGN
над 300 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Гаражи)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Гараж
40 BGN
крайна цена
до 20 кв.м
Гараж
50 BGN
крайна цена
над 20 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Поземлени имоти)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Поземлен имот
250 BGN
крайна цена
до 6 000 кв.м
Поземлен имот
250 BGN +
0.25 BGN/кв.м върху горницата, макс. 1000 BGN
над 6 000 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Складово-производствени площи)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Складове и производствени помещения
250 BGN
крайна цена
до 1 000 кв.м
Складове и производствени помещения
250 BGN +
0.25 BGN/кв.м върху горницата, макс. 1000 BGN
над 1 000 кв.м

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Самостоятелни сгради)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

САМОСТОЯТЕЛНИ СГРАДИ
250 BGN
крайна цена
до 1 000 кв.м
търговски
административни
хотелски и др.
САМОСТОЯТЕЛНИ СГРАДИ
250 BGN +
0.25 BGN/кв.м върху горницата, макс. 1000 BGN
над 1000 кв.м
търговски
административни
хотелски и др.

ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Площоразпределения)

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Площообразуване на общи части в цели сгради
2 EUR/кв.м
цена
до 3000 кв.м РЗП
Площообразуване на общи части в цели сгради
2 EUR/кв.м -
отстъпка до 50%
над 3000 кв.м РЗП

ОЦЕНКИ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ

 

ЧАСОВА СТАВКА

70 лв/час

Икономическа част
0.12 %
от пазарната стойност
мин. 500 BGN
макс. 4 000 BGN
*Важи и за оценка на вземания
Сграден фонд и земя
500 BGN +
макс. 2500 BGN
в зависимост от броя на активите
в зависимост от РЗП
*Договаряне
Машини и съоръжения
350 BGN +
макс. 1500 BGN
в зависимост от броя на активите
в зависимост от вида на активите
*Договаряне

 

ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ЧАСОВА СТАВКА

80 лв/час

Финансови активи
0.12 %
от пазарната стойност
или по договаряне
Финансови институции
0.12 %
от пазарната стойност
или по договаряне

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

 

ЧАСОВА СТАВКА

70 лв/час

Създаване на документация
1.50 BGN
на 1000 BGN приходи
до 10 млн. BGN приходи
или ДОГОВАРЯНЕ
съгласно часова ставка
min. 500 BGN
Създаване на документация
1.20 BGN
на 1000 BGN приходи
от 10 до 30 млн. BGN приходи
или ДОГОВАРЯНЕ
съгласно часова ставка
min. 500 BGN
Създаване на документация
1.00 BGN
на 1000 BGN приходи
над 30 млн. BGN приходи
или ДОГОВАРЯНЕ
съгласно часова ставка
min. 500 BGN

ОЦЕНКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЧАСОВА СТАВКА

50 лв/час

Леки
автомобили
40 BGN/бр.
или прикачен инвентар
Товарни автомобили
50 BGN/бр.
или селскостопанска техника
Производствени машини
40 BGN/бр.
до 10 броя
Производствени машини
30 BGN/бр.
над 10 броя
Производствени линии
300 BGN/бр.
комплексно оборудване

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС обявените цени са крайни и върху тях не се начислява ДДС. Посочените цени са определени на пазарен принцип и са в унисон с официално обявените цени на оценителски услуги на държавната банка БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (ББР). За ONLINE поръчки се прави 5% отстъпка от цената.