Финансови отчети

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АД БУДИНОВ и БУДИНОВ ЗА 2019 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БУДИНОВ И БУДИНОВ публикува финансов отчет за 2019 г. чрез сайта на Helan And Co LTD Financial Consulting.

АД БУДИНОВ И БУДИНОВ
Булстат: 177401213
Адрес: България, гр. София 1000, ул. Юрий Венелин № 32, ап. 6
Адвокати: адв. Светослав Светославов Будинов и адв. Калоян Светославов Будинов
Уеб сайт: https://bb-lawoffice.com/
Документи: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
Дата на публикуване: 24.09.2020 г.

ГФО АД Будинов и Будинов за 2019 година

Leave a Reply