Трансферно ценообразуване

СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Posted on

Вече повече от 10 години нормативната уредба в Република България чрез редица закони като Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда […]