Георги Воленов
Управляващ съдружник и оценител
Елена Кузова
Управляващ съдружник и оценител
Джен Гачева
Управляващ съдружник и оценител
Румен Михайлов
Асоцииран оценител
Мирослава Кунчева
Асоцииран оценител