Оценки на недвижими имоти
Цени от 114 BGN
gfbhsfghsfghsn gfnsfnsfn
Оценки на търговски предприятия
Цени от 475 BGN
Оценки на финансови активи
Цени от 475 BGN
Оценки на машини и съоръжения
Цени от 38 BGN

Ето няколко факта за нас

Нашите доволни клиенти наброяват повече от
100%
Годините натрупан опит на пазара са
21
Оцененото от нас имущество е над (в млн. €)
2500
Фирмите, чрез които оперираме на пазара са
3

Текущи проекти