ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Posted Leave a commentPosted in Оценки на търговски предприятия и вземания

Уважаеми читатели, Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на капитал през Агенцията по вписванията. […]