МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Posted 8 CommentsPosted in Оценки на недвижими имоти

Важно: представената по-долу публикация за методика е насочена към оценка на права на строеж в случаите, когато вече има реализиран строеж. Хипотезата за оценка на учредено вещно право на строеж върху незастроен терен НЕ е […]