ЗА ДИЛЕМАТА „ЦЕНА“ И „СТОЙНОСТ“ ПРИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ ВЕЩИ ЛИЦА

Posted 2 коментараPosted in Любопитно, Оценки на недвижими имоти, Оценки на търговски предприятия и вземания

ЗА ДИЛЕМАТА „Цена“ И „Стойност“ ПРИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ ВЕЩИ ЛИЦА И РАЗНИ ДРУГИ СТРАННОСТИ Настоящата публикация е насочена към разнищване на съществуващата дилема в оценителската общност и в частност оценителите вещи лица за категориите „Цена“ и […]

ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Posted Leave a commentPosted in Оценки на търговски предприятия и вземания

Уважаеми читатели, Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на капитал през Агенцията по вписванията. […]

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Posted 8 коментараPosted in Оценки на недвижими имоти

Важно: представената по-долу публикация за методика е насочена към оценка на права на строеж в случаите, когато вече има реализиран строеж. Хипотезата за оценка на учредено вещно право на строеж върху незастроен терен НЕ е […]