ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (януари 2023)

Posted Leave a commentPosted in Оценки на недвижими имоти

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ При извършването на оценки на недвижими имоти, измерващи пазарната им стойност при операции със същите, граничните параметри за разумна допустимост на прилаганата рискова ставка се […]

ЗА ДИЛЕМАТА „ЦЕНА“ И „СТОЙНОСТ“ ПРИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ ВЕЩИ ЛИЦА

Posted 2 CommentsPosted in Любопитно, Оценки на недвижими имоти, Оценки на търговски предприятия и вземания

ЗА ДИЛЕМАТА „Цена“ И „Стойност“ ПРИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ ВЕЩИ ЛИЦА И РАЗНИ ДРУГИ СТРАННОСТИ Настоящата публикация е насочена към разнищване на съществуващата дилема в оценителската общност и в частност оценителите вещи лица за категориите „Цена“ и […]

ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Posted Leave a commentPosted in Оценки на търговски предприятия и вземания

Уважаеми читатели, Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на капитал през Агенцията по вписванията. […]

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Posted 10 CommentsPosted in Оценки на недвижими имоти

Правото на строеж като ограничено вещно право е специфично по своята същност и по тази причина няма единогласие в оценителската общност как следва да бъде оценявано то. Доста са и споровете в средите на експерт […]