Ангел Семерджиев

„Проектът (бел.ред. разработен от Helan And Co LTD) беше одобрен от ДКЕВР и практически приложен за работа в регулираните дружества. Оценяваме положително извършената работа…“