Изтегляния

ОЦЕНКИ НА АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД (31.12.2019)

Тук могат да бъдат свалени файловете на оценките на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД и на неговите финансови участия в дъщерни предприятия към 31.12.2019 г. Съдържа се 1 (един) архивен файл в .zip формат, който съдържа в себе си всички файлове на оценки. Всички файлове на оценки са електронно подписани и са в PDF формат.

ОЦЕНКА НА АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД (31.12.2018)

Тук може да бъде свален файла на заверено копие на оценка на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД към дата 31.12.2018 г. Съдържа се в 1 (един) .zip файл, който съдържа в себе си 1 (един) PDF файл на оценка, представляващ заверено копие с положени електронни подписи.

Оставащо време на активност на линка и след това ще бъде премахнат.март 30, 2020
Файлът ще бъде изтрит