Новини

КОЛКО СТРУВАТ БОНОВИТЕ КНИЖКИ ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДНЕС?

Posted on

Максимум 2 436 лв. на бонова книжка от масовата приватизация от 1995 г. могат да получат вложителите, ако са вложили всичките 25 хил. инвестиционни лева в бившия Централен приватизационен фонд, […]

Оценки на търговски предприятия и вземания

ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Posted on

Уважаеми читатели, Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на […]

Оценки на недвижими имоти

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

Posted on

Важно: представената по-долу публикация за методика е насочена към оценка на права на строеж в случаите, когато вече има реализиран строеж. Хипотезата за оценка на учредено вещно право на строеж […]