Новини

КОЛКО СТРУВАТ БОНОВИТЕ КНИЖКИ ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДНЕС?

Максимум 2 436 лв. на бонова книжка от масовата приватизация от 1995 г. могат да получат вложителите, ако са вложили всичките 25 хил. инвестиционни лева в бившия Централен приватизационен фонд, сега Стара планина холд АД, показва класация на Investor.bg по данни към 12 септември 2017 г.

Класацията е само за фондове, какъвто беше изборът на милиони. Ако обаче някой е вложил в акции на Солвей-Соди АД, Софарма АД, Албена АД и други, също може да очаква добра стойност, но предпочелите да играят самостоятелно бяха малцина. Повечето вложители насочиха парите си към шумно рекламираните приватизационни фондове.

Интересно е, че акциите на Стара планина холд АД дори поскъпват с 259% за последните 5 години спрямо 2012 г. и сега цената им е на рекордни нива.

На второ място в класацията на бившите приватизационни фондове е Холдинг Варна АД със 751 лв. стойност на боновата книжка от 25 хил. лв., а на трето е Индустриален капитал холдинг АД със 700 лв.

Четвъртото място се заема от Албена АД, в което през 2016 г. се вля Албена инвест холдинг АД, което оригинално беше ПФ Албена. Вложилите в ПФ Албена през 1995 г. 25 хил. инвестиционни бона, вече държат по 5 акции в Албена АД с текуща стойност 321,5 лв.

На пето място в класацията е Еврохолд България АД с 266 лв., на шесто е Индустриален холдинг България (ПФ България) със 162,8 лв. и на седмо – Доверие обединен холдинг (ПФ Доверие). Последните два бяха и едни от най-големите бивши приватизационни фондове по привлечени бонови книжки.

В класацията на Investor.bg влизат 28 бивши приватизационни фонда, въпреки че общият им брой през 1995-1996 г. беше 81, но повечето от тях вече не съществуват и доверилите им се загубиха средствата си. За съжаление, масовата приватизация беше едно от най-големите ограбвания в българския преход, което засегна имиджа на капиталовия пазар, от което търговията на БФБ-София страда и до днес.

Важно е да споменем, че освен посочените по-горе стойности на бонова книжка, има разпределяни и дивиденти, които са собственост на акционерите с давност от 5 години. При Стара планина холд АД това са около 0,35 лв. на акция, или допълнително около 100 лв. на бонова книжка.

Трябва да уточним, че продажбата на акции е специфична продажба и струва пари. Нужно е да отидете в инвестиционен посредник, каквито са и банките, и за продажбата ще ви вземат такси и комисиони между 20 и 100 лв. Затова продажбата на бонова книжка на стойност под 50 лв. е почти безсмислена, особено ако се включат разходи за транспорт, пълномощно, удостоверение за наследници и въобще загубата на време и усилия.

Централен депозитар АД има идея тези спящи стотици милиони акции да бъдат обединени в един Мегафонд и дадени на професионален мениджър (както в Румъния такъв фонд е най-търгуваната компания и постига редица победи в битката с некоректните компании). За съжаление, тази добра идея засега се спира в България и Румъния е далеч напред в тази тема.

Място Текущо име на фонда Текуща стойност на бонова книжка в лв. Последна цена на акция на 12.09.17 или най-добра оферта купува за неликвидните фондове* Притежавани акции срещу една бонова книжка (25 000 инв. бона) Изменение спрямо 7.11.12 г.
1 Стара планина Холд АД 2 436,0 8,12 300 259%
2 Холдинг Варна АД 751,3 30,052 25 401%
3 Индустриален Капитал Холдинг АД 700,0 3,5 200 94%
4 Албена АД (правоприемник на Албена инвест холдинг АД) 321,5 64,3 5 161%
5 Еврохолд България АД 266,0 1,33 200 49%
6 Индустриален Холдинг България АД 162,8 1,085 150 48%
7 Доверие Обединен Холдинг АД 131,5 2,63 50 199%
8 Холдинг Света София АД 83,8 3,35 25 738%
9 ТК – ХОЛД АД 75,0 1,5 50 3%
10 Холдинг Асенова Крепост АД 73,3 2,93 25 93%
11 Сила Холдинг АД 52,5 2,1 25 5%
12 Ютекс Холдинг АД 48,8 1,95 25 4%
13 Фаворит Холд АД 48,0 1,92 25 109%
14 Развитие – Индустрия Холдинг АД 38,3 1,53 25 91%
15 ИД Надежда 38,1 0,762 50 -34%
16 Синергон Холдинг АД 32,5 1,3 25 132%
17 Българска Холдингова Компания АД 20,4 0,817 25 13%
18 Северкооп Гъмза Холдинг АД 15,9 0,636 25 -36%
19 Златен лев холдинг АД 15,8 0,63 25 -21%
20 Индустриален фонд 10,0 0,4 25 -33%
21 Холдинг КООП-Юг АД 6,3 0,25 25 -75%
22 Холдинг Пътища АД 5,3 0,003 1776 -98%
23 Холдингово дружество Дунав АД 5,0 0,2* 25 -93%
24 Черноморски Холдинг АД 3,3 0,131 25 -18%
25 КТИ „Съединение“ АД 2,1 0,042* 50 -58%
26 Мел инвест холдинг АД 0,7 0,026* 25 -98%
27 Армейски Холдинг АД 0,1 0,002* 25 -100%
28 Север Холдинг АД 0,1 0,002* 25 -99%

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по 1 акция в някои от изброените дружества.

Източник: http://www.investor.bg

Leave a Reply