Оценки на търговски предприятия и вземания

ОЧАКВАЙТЕ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ В КАПИТАЛ

Уважаеми читатели,

Някои от вас вероятно са наясно с възникващите проблеми с декапитализираните предприятия при оценка на вземане, което следва да се преобразува и да се апортира във вид на капитал през Агенцията по вписванията. В най-скоро време очаквайте статия от нас по този наболял въпрос, за да разберете до къде сме стигнали в разрешаването на този проблем, както от оценителска гледна точка, така и от гледна точка на справедливито и правилно отчитане на капитала.

Екип на Helan And Co LTD

Leave a Reply