НовиниОценки на машини и съоръженияОценки на недвижими имотиОценки на търговски предприятия и вземанияОценки на финансови активи и финансови институции

ВАЖНО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Уважаеми клиени,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 юни 2018 г. с решение на Общото събрание на Камара на Независимите Оценители в България (КНОБ) задължително се прилагат новите Български Стандарти за Оценяване (БСО 2018) на територията на Република България. Прилагането на Международните Стандарти за Оценяване (МСО 2017) се отменя от КНОБ.

Helan And Co LTD чрез своите оценители и регистрирани търговски дружества ще прилага БСО при изработката на оценителски доклади чрез стриктното спазване на българското законодателство. При извършването на международни оценки извън пределите на България, могат да бъдат прилагани и други стандарти, включително МСО или действащите на територията на конкретната държава, където ще бъде използван оценителския продукт.

С пълния текст на българските оценителски стандарти може да се запознаете като кликнете върху иконата за сваляне в PDF формат:

Екипът на Helan And Co LTDLeave a Reply