BOUDINOFF AND BOUDINOFF LAW OFFICE

„Горещо бихме препоръчали “Helan and Co” при необходимост от изготвяне на оценка на всякакви недвижими имоти, оценка на цели предприятия и финансови активи, а също така и при нужда от оценка на вземания и изчисляване на непарични вноски, които при необходимост следва да се апортират в капитала на търговски дружества.“